Smittevernplan Rosa sløyfe-løpet 2021

 

Deltakerne er inndelt i kohorter av inntil 200 personer per kohort.

 

Alle deltagere og funksjonærer har vi navn og mobilnummer på, noe som gjør evt smittesporing effektivt.

 

Funksjonærer har munnbind og hansker. Utover startnummerutdeling og bagasjehåndtering har man ikke fysisk kontakt med løperne, da drikke og medaljer er «self-service».

 

Det står rikelig med håndsprit på alle selvbetjeningsbord som løpere skal benytte.

 

Bagasjehåndtering er kun med hansker. Bagasje pakkes med 100 sekker i hver rad, fordelt på 3 kohorter. Selvbetjening ( kø med 2 meter avstand) ved innlevering. Utleveres ved å vise startnummer – av person med hansker og munnbind.

Arrangementet  foregår i sin helhet utendørs.

 

Felles målområde, men separate områder for bagasjehåndtering per distanse. Således blir start og målområdene å regne som et offentlig sted, uten begrensning på antall personer som kan passere der. 

 

Deltagere anmodes om å forlate området så snart de er i mål. Sågar er rikelig med tid mellom når de ulike puljer kommer i mål, så opphopning av mennesker er ikke tema.
1 meteren skal opprettholdes / anbefales / minnes på.

 

Deltagere / funksjonærer med symptomer skal ikke delta.

 

Medaljer etter målgang er selvbetjening – det legges ut medaljer på et bord.